This article references Vi-Effect which is branch of Environmental Techniques International and VIMI-X which is CBX. 

Published August 3, 2006
De oplossing ligt er al jaren, maar niemand luistert!

“Voor 2 eurocent per vierkante meter weer veilige veendijk”

De Ronde Venen – “De oplossing hebben we al jaren in huis, maar niemand wil luisteren. Voor twee cent per vierkante meter, en dat doe je drie keer per seizoen, heb je weer een veilige veen- of kleidijk”.
Dat zegt directeur Tiret Dewnarain van het bedrijf Vi-Effect uit Enkhuizen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Cropss-Groep, een holding met verschillende bedrijven die zich voornamelijk bezig houden met biologisch verantwoord telen van gewassen. Eén van de vestigingen is gevestigd in De Kwakel. Het bedrijf van Dewnarain ontwikkelt samen met de partners specifieke biologische middelen die de bodemgesteldheid voor het telen van gewassen verbeteren. De producten worden in tal van landen op de wereld gebruikt. Een van de producten is VIMI-X, een milieuvriendelijk biologisch extract dat voornamelijk wordt toegepast om de ontwikkeling van wortels, gezonde cellen en vitaliteit van planten te bevorderen. Dit product blijkt over bijzondere eigenschappen te beschikken. Eén van de stoffen, een enzym in combinatie met micro-organismen, blijkt in staat om droge veengrond water te laten opnemen. En wel zodanig dat binnen korte tijd het vochtgehalte weer op een peil komt. Daardoor neemt het bijvoorbeeld ook in gewicht toe. Anders gezegd, een uitgedroogde veendijk bijvoorbeeld kan hierdoor weer ‘op sterkte’ komen.

Nooit van gehoord
Waarom hebben we van officiële zijde tot nu toe nooit van deze methode gehoord? Ook de landelijke dagbladen hebben er nooit gewag van gemaakt. Het zou toch groot nieuws zijn dat duizenden kilometers veendijk in Nederland van de droogte kunnen worden gered door een simpele behandeling met VIMI-X? “Het moet bij het Hoogheemraadschap bekend zijn en ook bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar men heeft er nooit wat mee gedaan,” zegt Dewnarain. “Toen in 2003 de dijkverschuiving in Wilnis plaatsvond is er op verzoek van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) aan Alterra Wageningen opdracht gegeven om van diverse leveranciers de producten die een vochtregulerende werking hebben, te onderzoeken. Ook wij hebben, dankzij Alterra, hieraan meegedaan. Hoewel het voor gebruik in de land- en tuinbouw en de golfbanen is ontwikkeld, wilden we het ook op deze eigenschappen laten testen. Dus of het geschikt zou zijn voor vochtinbreng in veenbodems. Men heeft er in de zomer van 2004 proeven en wetenschappelijk onderzoek mee gedaan op een veendijk aan de Middelburgse Kade in Waddinxveen. Daar zijn zeer interessante en bruikbare resultaten uit voortgekomen. Overigens wordt STOWA door de overheid ingeschakeld om voor haar proefprojecten op te zetten of te coördineren. De totale investering in de door STOWA opgedragen onderzoeken heeft ca. 500.000 euro gekost. Uiteindelijk rolde als advies uit de bus dat VIMI-X een oplossing bleek om dijken hiermee te behandelen waardoor het vocht in de dijk op peil zou blijven. Maar als ‘onafhankelijk’ bureau mag men geen voorkeur uitspreken en dat ook niet zo naar buiten brengen. Dus schoten we er niets mee op, werd het bij de uitvoerende instanties voor kennisgeving aangenomen en verdween het in de bureaulade. En om het zelf bij de overheidsinstanties binnen te brengen lukt je niet. Wél als je 20.000 euro of meer op tafel legt om het voor de betrokken instanties nog een keertje proefondervindelijk aan te tonen. Die zijn er al, dus dat doen we niet. Vorige week donderdag 27 juli is er door de STOWA wederom een seminar gehouden voor een groep mensen van de verschillende hoogheemraadschappen over het droogteprobleem van de veendijken. Wij zijn benieuwd of we nog in beeld zijn geweest en of ze nog zullen bellen.”

 

more news & events